فروش ویژه الکتروموتور سبک جمکو و موتور گيربکس هاي داخلي
الکتروپمپ های شناور پمپ ایران
ساختمان الکتروموتورهای شناور

الکتروموتور آسنکرون جریان متناوب، قفل سنجابی است که با آب پر می شود. آب داخل موتور، هم برای روانکاری یاتاقانها و هم برای خنک کاری حرارت سیم پیچی داخل الکتروموتور می باشد. محور موتور توسط کاسه نمد مقاوم در برابر نفوذ شن، یا آببند مکانیکی، آببندی می شود. قطعه دیافراگم لاستیکی واقع در زیر یاتاقان کفگرد افزایش فشار آب داخل موتور را که ناشی از بالا رفتن حرارت داخل موتور است، متعادل میکند. کابل موتور در امتداد پمپ توسط غلافی مطمئن در مقابل ضربات مکانیکی محافظت میشود. محورهای موتور و پمپ توسط کوپلینگ انعطاف ناپذیری با هم کوپل می شوند.

موارد کاربرد الکتروموتورهای شناور

در آبهای تمیز و خام به عنوان محرکهای پمپهای شناور و سایر ماشینهای شناور بکار میروند. حداکثر دمای آب پمپاژ برای کار، بسته به نوع الکتروموتور از 20 تا 30 درجه سانتی گراد است. حداکثر میزان ماسه مجاز در آب 25 گرم در متر مکعب توصیه می شود.

ساختمان پمپ های شناور

پمپ گریز از مرکز، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور میتواند بصورت افقی یا مایل نیز نصب شود. پروانه ها بصورت جریان شعاعی یا مختلط بوده و قابل تراش میباشند. محفظه طبقات پمپهای جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپهای جریان مختلف توسط پیچهای دو سر به هم دیگر متصل می شوند. محفظه مکش بین موتور و پمپ توسط صافی مکش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می کند. پمپها معمولا دارای سوپاپ یک طرفه می باشد.

موارد کاربرد پمپ های شناور

جهت انتقال آب تمیز یا حاوی کمی املاح در مصارف آبیاری، سیستمهای آبیاری بارانی، ایستگاه های تقویتی فشار، تامین آب اضطراری، زهکشی آبهای تحت الارضی، تاسیسات تصفیه آب، مصارف شستشوی صنعتی و سیستم های آتش نشانی. بعلاوه این پمپها در معادن و آبنماها و غیره بکار میرود. میزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مکعب می باشد.
  1     2     3     4     5        بعدی

الکتروپمپ شناور 152/4

سری : URD152
تیپ موتور : 6C0153/2
KW: 1.5
HP: 2
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 4
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/6

سری : URD152
تیپ موتور : 6C0223/2
KW: 2.2
HP: 3
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 6
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/9

سری : URD152
تیپ موتور : 6C0303/2
KW: 3
HP: 4
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 9
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/11

سری : URD152
تیپ موتور : 6E33/2
KW: 3.7
HP: 5
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 11
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/14

سری : URD152
تیپ موتور : 6E53/2
KW: 5.5
HP: 7.5
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 14
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/17

سری : URD152
تیپ موتور : 6E53/2
KW: 5.5
HP: 7.5
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 17
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 152/20

سری : URD152
تیپ موتور : 6E73/2
KW: 7.5
HP: 10
حداکثر ارتفاع: 187متر
حداکثر آبدهی: 14m3/h
تعداد طبقات: 20
قطر چاه: 8اینچ
قطر لوله: 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/2

سری : UQH193
تیپ موتور : 6C0223/2
KW: 2.2
HP: 3
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 2
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/3

سری : UQH193
تیپ موتور : 6E33/2
KW: 3.7
HP: 5
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 3
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/4

سری : UQH193
تیپ موتور : 6E53/2
KW: 5.5
HP: 7.5
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 4
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/5

سری : UQH193
تیپ موتور : 6E53/2
KW: 5.5
HP: 7.5
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 5
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1.2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/6

سری : UQH193
تیپ موتور : 6E73/2
KW: 7.5
HP: 10
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 6
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/7

سری : UQH193
تیپ موتور : 7A93/2
KW: 9.2
HP: 12.5
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 7
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/8

سری : UQH193
تیپ موتور : 7A93/2
KW: 9.2
HP: 12.5
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 8
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/9

سری : UQH193
تیپ موتور : 7A113/2
KW: 11
HP: 15
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 9
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور193/10

سری : UQH193
تیپ موتور : 7A113/2
KW: 11
HP: 15
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 10
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 193/11

سری : UQH193
تیپ موتور : 7A113/2
KW: 13
HP: 18
حداکثر ارتفاع: 196متر
حداکثر آبدهی: 20m3/h
تعداد طبقات: 11
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 1/2 2اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/2

سری : UQH233
تیپ موتور : 6E33/2
KW: 3.7
HP: 5
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 2
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/3

سری : UQH233
تیپ موتور : 6E53/2
KW: 5.5
HP: 7.5
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 3
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/4

سری : UQH233
تیپ موتور : 6E73/2
KW: 7.5
HP: 10
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 4
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/5

سری : UQH233
تیپ موتور : 7A93/2
KW: 9.2
HP: 12.5
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 5
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/6

سری : UQH233
تیپ موتور : 7A113/2
KW: 11
HP: 15
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 6
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/7

سری : UQH233
تیپ موتور : 7A133/2
KW: 13
HP: 18
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 7
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN

الکتروپمپ شناور 233/8

سری : UQH233
تیپ موتور : 7A153/2
KW: 15
HP: 20
حداکثر ارتفاع: 224متر
حداکثر آبدهی: 35m3/h
تعداد طبقات: 8
قطر چاه: 10اینچ
قطر لوله: 3اینچ
ساخت: IRAN
  1     2     3     4     5        بعدی
جستجو در سایت

  Google    Yahoo     
!سبد خرید شما خالی است
آخرین اخبار
فروش ویژه
تماس با ما

تبریز: جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین
تلفن: 34427241 (041)

تبریز : چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن: 32818740 (041)

تهران : اول جاده قدیم کرج، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال
تلفن: 66648110 (021)

تهران : سعدی جنوبی، نبش کوچه بوشهری، نبش پاساژ سلامت، شرکت دشت سبزان
تلفن: 33921081 (021)

تماس با مدیریت :

09121127699

09144115044

ایمیل: shop@abyaran.com